ЗАЩО – Етични финанси и дигитални технологии ?
ЗАЩО – Етични финанси и дигитални технологии ?
ЗАЩО – Етични финанси и дигитални технологии ?

На 22.11.2017г. в Пловдив се проведе дискусионння форум „Етични финанси и дигитални технологии“ в Пловдив. Форумът беше организиран от „Асоциация за етично финансиране (АЕФ) и Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране (БАККОМ). В Дома на науката и техниката в Пловдив се събраха представители на финансови институции и банки, финансисти, икономисти, кооперативни дейци, представители на ИТ индустрията, науката, бизнеса и гости от „Задруга за етично финансиране“ – Хърватия за да обсъдят темата за етичните финанси и тясната им връзка с дигиталните технологии.

Дискусията беше открита от д-р ик. Петър Нейчев, председател на БАККОМ, който зададе и отговори на реторичния въпрос „ЗАЩО – Етични финанси и дигитални технологии“?

Иван Попов – изпълнителен директор на БАККОМ, разясни детайлно принципите на етичното финансиране и мястото на кредитните кооперации в него. Както се подразбира и от понятието „етика“, в този начин на финансиране основното е вниманието към такива проекти, в които преобладават социалните  елементи или са насочени към решаването на актуални проблеми пред обществото в такива важни за хората сфери като развитие на местни проекти и нови социални инициативи, устойчивото развитие, развитието на социалната икономика и социалното предприемачество, подпомагане на малките и средните предприятия и т.н.  Създателите на етичните банки залагат в правилата на инстутуцията доказано справедливо отношение в заплащането между служителите и мениджмънта – например съотношението в заплащането между най-старшия от директорите и служителя, който е на най-ниското стъпало  в работните позиции в банката, не трябва да завишава съотношението 1 : 4. Или при заплата на хигиенистка от 500 евро, директорът получава 2000 евро. И никакви бонуси за ръководството, а преди всичко разпределяне на печалбата между  значими проекти и кредитиране на акционерите за техните бизнес начинания.

Участниците във форума разгледаха и съществуващата практика в европейските страни. Беше направена презентация на Европейската федерация на етичните и алтернативните банки (ФЕБЕА). Като най-известна етична финансова институция в Европа най-често беше за давана за пример банка „Етика“ в Италия. И има за какво: в резултат на усилията на банка „Етика“ законодателството в Италия вече е направило изменение, като в закона за бюджета и в банковия закон на Италия вече е дефинирано понятието „етични финанси“.  Интересен опит споделиха гостите от Хърватия.  За икономическия модел на „Задруга за етично финансиране“ и еБанка – Хърватия говори Крешемир Превендар, мениджър „Пилотни проекти“ в кооперацията, а за трудния и изстрадан опит от тяхната работа с Централната банка на Хърватия в усилията за лицензиране на еБанка, разказа Горан Йерас, председател на кооперация ЗЕФ.

Интересен и доста съдържателен по предварителната тема беше докладът на Любомир Цеков, дългогодишен ръководитител на „Банксервиз“, който се спря на присъстието и значението на дигиталните технтологии в банковия сектор.

Към днешната българската действителност  участниците в дискусията се върнаха с изложените констатации от страна на експертите и анализаторите от дружество „Етик Финанс“ АД – Георги Палешников и Огнян  Дечев, които разгледаха трудностите в България от правен аспект за организирането и лицензирането на кредитни институции. Те дадоха и свое тълкувание защо от много дълъг период от години БНБ не дава лицензи за нови български банки за разлика от Финландия, където за основаването на нова банка не се иска кой знае какъв начален капитал – например милион евро, а срокът може да бъде от една до две години най-много.

В края на дискусията беше избран експертен съвет, който да разгледа и приеме доклад за изграждане на етична финансова институция в България, който е резултат от съвместната работа с консултантската фирма СЕФЕА от Италия.

1 4 3

6 7 13

17 11 14

15 9 12

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *