Мисия и Визия

„Асоциация за етично финансиране” е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, чийто основни цели са да подпомогне въвеждането на етичното финансиране на предприемачеството в България, чрез разработване на проекти в

Етично финансиране

Понятията „етични инвестиции” и „етично банкиране” получиха широко разпространение през последните години и особено след глобалната финансова криза с нейния апогей, фалита на една от най-големите инвестиционни банки Lehman Brothers през септември 2008 г. Понятието „етични инвестиции” е по-старо от

Членство

Учредители на Асоциацията са тринадесет юридически и двадесет и осем физически лица, които са съсредоточили усилията си за популяризиране и въвеждане на етичното финансиране на предприемачеството в България. Членуването в сдружение «АЕФ » е доброволно. Членове на сдружението могат да