Мисия и визия

„Асоциация за етично финансиране” е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, чийто основни цели са да подпомогне въвеждането на етичното финансиране на предприемачеството в България, чрез разработване на проекти в няколко направления:

  • Разработване на концепция и стратегия за прилагане в България на принципите на етичното финансиране на предприемачеството.
  • Разработване на проект на българска финансова институция като част от европейската мрежа за етично финансиране.
  • Разработване на проект на колеж за технологична и финансова грамотност.
  • Интернационализация на българския малък и среден бизнес, чрез развитието на „Конгломерат от уебсайтове“ на бизнесмрежа за българите за онлайн продажби по света.
  • Разгръщане на кооперативното предприемачество и финансовите и земеделски кооперации, както и интеграция със световната кооперативна финансова общност.